24 Mart 2018 Cumartesi

Ölümcül Kimlikler pdf indir Amin Maalouf

Ölümcül kimlikler epub kitabı sitemiz üzerinden kolayca indirip okuyabilirsiniz..


Son yıllardaki olaylar aksini ortaya koymuş olmasına kar
şın, bazı
demokratların bile çoğu zaman, hâlâ bu türden "ger
çekçi" geçinen
söylemlerde bulunduğunu duyuyoruz. Demokrasi "etnik" denilen sorunları
çözmede her zaman başarılı olamıyorsa da, diktatörlüğün bunu daha iyi
başaracağını gösterdi
ği de hiçbir zaman ispatlanmış değil. Tek partili
Yugoslav rejimi iç barışı korumada, Lübnan'daki çok partili sistemden daha
mı becerikli çıktı?
kitaplink.com pdf kitap sitesi


EmoticonEmoticon